การทำงานบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานต่างๆให้ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ และมีคุณภาพจะต้องมีการวางแผน การวางแผนเป็นกระบวนการที่เราคิดล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะทำก่อนลงมือปฏิบัติจริง สิ่งสำคัญในการวางแผนก็คือ เป้าหมายหรือภาพสำเร็จของงานที่เราได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่ภาพสำเร็จนั้นต่อไป ซึ่งเราก็จะต้องคิดเรียงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติด้วยเช่นกันและขั้นตอนเหล่านี้จะต้องเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนในงานช่วงแรกๆ เราควรใช้ภาพหรือแผนภาพช่วยในการวางแผนเพื่อให้เห็นวิธีการทำงานที่ชัดเจน เมื่อฝึกฝนจนคล่องแคล่วและชำนาญแล้ว ก็สามารถวางแผนโดยใช้ภาพในความคิดแทนได้เป็นการสร้างภาพงานในสมองก่อนลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ นำไปสู่การทำงานอย่างคล่องแคล่ว จนเกิดเป็นนิสัย และแสดงออกอย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งแผนภาพความคิดในการทำงานจะเป็นดังนี้

  1. การเตรียมการก่อนทำงานบ้าน
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบ้านทั้งหมดและจัดแบ่งประเภทของงานบ้านดังนี้
– งานบ้านที่ต้องทำทุกวัน เช่น การกวาดและถูบ้าน การรดน้ำต้นไม้ การทำอาหาร
– งานบ้านที่ต้องทำทุกสัปดาห์ เช่น การทำความสะอาดปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เป็นต้น
– งานบ้านที่นานๆครั้งจึงจะทำ เช่น การซ่อมแซมบ้าน การทาสีบ้านใหม่ เป็นต้น
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำงานแต่ละประเภท
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อจัดแบ่งหน้าที่และปริมาณงานให้เหมาะสมกับเพศวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเลือกใช้ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่าย ประหยัดเวลา มีความปลอดภัยในการทำงาน และช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้น้ำเปล่าและกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วแทนน้ำยาเช็ดกระจกที่มีราคาแพง เป็นต้น

  1. การกำหนดเป้าหมายของการทำงาน
การกำหนดเป้าหมายของการทำงานว่าต้องการทำงานอะไร มีปริมาณงานมากน้อยเพียงใด จำนวนบุคคล หน้าที่ทำงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
ที่มา : https://sites.google.com/site/houseworkmymo1997/kar-thangan-ban-xyang-mi-prasiththiphaph

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *